ข่าวและกิจกรรม ดูทั้งหมด
การเดินทางไปราชการที่รัฐโอริสสา / Official Trip at Odisha State
วันที่ 5 – 6 ก.ค. 56 นายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร กสญ. ณ เมืองกัลกัตตา และคณะฯ เข้าพบมุขมนตรีแห่งรัฐโอริสสา และพบหารือหอการค้าอินเดีย (โอริสสา) /The Consul – General of Thailand in Kolkata met Chief Minister of Odisha and Indian Chamber of Commerce on 5 – 6 July 2013
ดูทั้งหมด

regulations